En mentor er en mer erfaren person som man kan lære av. Det finnes mentorer både innen næringslivet, innen kunsten og også innen idrett. Alle har noe de kan lære, og alle har et behov for å utvikle seg. Det gjelder uansett hvor flink man er. Dersom man tror at man ikke kan lære mer, kommer man til å bli stående fast på samme sted. For å bli bedre, må man være villig til å lære.En mentor er både en veileder og en rådgiver. Innen idretten er en mentor ofte en som selv driver med samme idrett, eller en person som tidligere har drevet med den aktuelle idretten. En idrettsutøver som har lagt opp, kan bli trener og mentor for nye stjerner. Den som får hjelp av en mentor, kalles en adept, og det er viktig at mentor og adept passer sammen slik at de kan lære av hverandre. En god mentor skal inspirere sin adept, men inspirasjonen kan også gå den andre veien. Med en god mentor kan man få ekstra motivasjon til å trene hardt for å bli god, man kan også få en dytt i riktig retning når man trenger det, og en mentor kan åpne dører som ellers kan være vanskelige å komme seg gjennom. En mentor skal også utfordre og oppmuntre sin adept.Idrett krever stor egeninnsats, spesielt dersom man vil bli sportsproff. Det kan være både hardt og ensomt å nå toppen, og man trenger noen som er der. Gode støttespillere skal ikke bare være ja-mennesker, de skal også si nei når det er nødvendig. En god mentor kjenner balansen mellom de to, og gjør sitt ytterste for at adepten skal utvikle seg til å bli best mulig innen sin idrett.