Idrettspsykologi betyr å bruke psykologiske prinsipper i sportslig sammenheng. Målet for en idrettpsykolog er å forbedre en utøvers resultater, blant annet ved å gi råd om hvordan utøveren kan overvinne mentale hindre og sperringer, ved å analysere hvor problemene ligger, og hjelpe utøverne å finne den idrettsformen som passer best for dem.

Idrettspsykologi kan hjelpe utøverne å forstå hvordan psyken påvirker ytelsen og prestasjonene. Det kan ligge mange mentale sperringer hos en utøver, spesielt dersom utøveren tidligere har opplevd å mislykkes mange ganger. Da er det lett å få negative tanker, som igjen fører til at kroppen nærmest gir opp, og hodet sier ”du klarer det ikke likevel”. Dersom slike tanker kommer under en konkurranse, kan tankene være direkte ødeleggende, og føre til at utøveren gir opp mentalt, og dermed ikke klarer å presse seg selv. For å presse seg selv maksimalt, må man være sterk i hodet og fokusere tankene. Da må man skyve negative tanker til side, og fokusere på indre motivasjon. Utøvere kan også hjelpe hverandre, noe du kan lese mer om i vårt innlegg «Hvorfor er det viktig å skaffe en mentor når man vil bli sportsproff?».

En idrettspsykolog kan lære utøverne teknikker for å dempe negative tanker, og de kan lære utøverne å finne indre ro og mental styrke. Under lange løp og fysisk krevende konkurranser, er det ofte den utøveren som er sterkest i hodet som vinner, for det er hodet som presser kroppen videre når musklene skriker av smerte. Å være idrettspsykolog innebærer altså at man hjelper utøverne å finne indre styrke.

Det er ikke bare toppidrettsutøvere som kan trenge hjelp av en idrettspsykolog, også folk som gjerne vil komme i bedre form, eller gå ned i vekt, kan ha god hjelp av en psykolog. Idrettspsykologer kan også hjelpe utøvere å komme tilbake etter skade. Etter stygge fall og alvorlige skader, kan utøverne bli skremt, og de må lære seg å takle denne redselen for å prestere.